Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost CEDERIKA s.r.o., se sídlem Věžovatá Pláně 29, 382 32 Věžovatá Pláně, IČO 280 90 047, společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 16527.

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://cederika.eu.

 

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

 

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o zboží.

     

      Z jakého důvodu?

               Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

               Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší poslední komunikace.

 

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, v případě nákupu na firmu, tak firemní údaje.

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží a služby Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

 

                Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

  • Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

                Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@cederika.eu.

 

 

II. KDO SE K ÚDAJŮM DOSTANE?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25 395)
  • společnost podílející se na expedici zboží Česká pošta (státní podnik Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 471 14 983, podnik vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565).
  • společnost podílející se na expedici zboží PPL (společnost PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany, IČO 251 94 798, podnik vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 105858).
  • společnost podílející se na expedici zboží TOP TRANS (společnost TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10, IČO 282 02 376, podnik vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8236).
  • poskytovatel e-mailingové služby a marketingová agentura Net Magnet (společnost Net Magnet s.r.o., se sídlem Šumavská 500, 381 01 Český Krumlov, IČO 281 47 316, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 21279).

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

 

III. CO BYSTE DÁL MĚLI VĚDĚT?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@cederika.eu nebo zavolejte na tel. č. +420 777 123 618.

 

 

IV. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 16. 12. 2021.